Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
Vandplan

Vandplaner

Vandplaner

De statslige vandplaner er nu i høringsprocessen. Der er sat mål op for de enkelte recipienter og de enkelte virkemidler skal implementeres. I første omgang er genopretning af vådområder sat i gang i kommunerne, som skal forstå de tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser. En række generelle indsatser sker i form af ændret regler for gødning og efterafgrøder, men de helt store indsatser mangler stadig at blive defineret.

Der skal arbejdes på oplandsniveau og i ConTerra er vi klar til at bistå med analyser af virkemidler til målopfyldelse på tværs af kommunegrænser. Vi har ekspertisen til at arbejde på tværs af kommunegrænser og tænke i helheder.

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: Hvad skal der til? CASE: Hvad skal der til?
I vandplanerne er der regnet på effekten af forskellige tiltag. Der mangler dog en del alternativer

Udvalget af tiltag som i vandplanerne introduceres for at sikre et mindre tab af kvælstof til vandmiløet er ret begrænset. Som en reaktion herpå har via benyttet CTtools for at regne på et alternativt virkemiddel: "Ekstensivering af lavbundsområder". Andre tiltag burde også tages med og effekten kunne kvantificeres på samme måde. Der skal ikke så meget til hvis værktøjet er der og data er systematiseret. Læs om det hurtige overslag her:

Ekstensivering

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT