Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
Markedsdata

Hvem? Hvad? Hvor?

Hvem? . Hvad? . Hvor?

Ud fra de meget omfattende registreringskrav som landbruget er underlagt og med udgangspunkt i gældende registerlovgivning, kan ConTerra udarbejde målrettede oversigter og statistikker over landbrugsbedrifter. Disse kan afgrænses geografisk og/eller grupperes efter bedriftsspecifikke karakteristika. Herunder bedriftstyper, husdyrhold, driftsform (økologisk/konventionel), afgrødeforhold og meget mere. Sådanne udtræk danner baggrund for markedsanalyser for et stigende antal leverandører til landbrugserhvervet. 

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: Markedspotentiale CASE: Markedspotentiale
Markedspotentialet for et givet produkt til landbruget kan kortlægges meget detaljeret. ConTerra har i den sammenhæng gennemført mange kundesegmenteringer.

ConTerra har gennemført en lang række analyser for kunder som ønsker at segmentere jordbrugere forud for salgs- eller markedsføringsfremstød. Opgaverne kan f.eks. også omfatte en kortlægning af potentielle leverandører af biomasse, husdyrhold og staldsystemer og meget mere.

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT