Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
Vandmiljø

Fokus på vandmiljø

Fokus . . vandmiljø
Fokus på vandmiljø

ConTerra har som rådgiver fokus på vandmiljøet. Vi arbejder med kortlægning og beregning af nettonedbør under forskellige arealanvendelser, analyse af projekter omkring genopretning af vådområder, grundvandsbeskyttelse og indsatsplanlægning, scenarieberegning i forhold til tiltag der eksempelvis beskrives i vandplanerne - kort sagt beskæftiger vi os meget med landbrugets påvirkning af vandmiljøet. 

Derudover har vi særlig ekspertise i de kommunale opgaver under vandforsyningsloven  mv., hvor vi hjælper kommune med planlægningsopgaver og sagsforberedende arbejde.
 

 

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: Monitering af nitratudvaskning CASE: Monitering af nitratudvaskning
I ConTerra har vi udviklet redskabet til at følge nitratudvaskningen i nitratfølsomme områder år efter år.

Metoden bygger på vores beregningsværktøj CTtools, som vi kombinerer med viden om udvaskning fra arealer med by, skov og natur mv. samt arealernes nettonedbør.

 

Vores produkt er skræddersyet til at indgå i en operationel indsatsplanen, hvor målopfyldelse bliver synligt for planlæggere, jordbrugere og vandforsyninger.

 Læs mere hér.

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT