Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
CT-marklommeregner

N-udvaskning fra specifikke sædskifter

N-udvaskning . fra . specifikke . sædskifter

CT-Marklommeregner er et nyt værktøj fra ConTerra til at foretage præcise beregninger af givne marker. Marklommeregneren er brugervenlig, fleksibel og giver flere valgmuligheder, når effekten af tænkte driftsændringer på N-tabet skal beregnes.  Ændringer i sædskifte og tiltag er hurtigt sat op og resultatet kan eksporteres til en rapport med dokumentation. Med Marklommeregneren kan den konkrete marks driftsforhold beskrives meget specifikt - man er ikke låst til standardværdier. Værktøjet er udviklet i samarbejde med Århus Kommune med henblik på at kunne opstille konkret sædskifter, som måtte være i overensstemmelse med lokalitetens miljømål.

Features:

  • Simpel brugerflade
  • Opsætning af sædskifter og drift på markniveau
  • Beregning af N-udvaskning samt N & P-balancer
  • Bruger beregningsmodeller fra ”det centrale ansøgningssystem”

Alle beregninger og grunddata foregår/ligger påConTerras server. Det giver en hurtig gennemregning af forskellige ændringer i sædskifte, gødningsstrategi, efterafgrøder med videre.

Få en specifik beregning af kvælstofudvaskningen og fosforoverskuddet fra konkrete sædskifter. Hent en "kom nemt igang-folder" hér.
 

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: Kvælstof-balance fra CTtools CASE: Kvælstof-balance fra CTtools
Kvælstofbalancen fra CTtools benyttes bl.a. i den statslige arealanvendelseskortlægning til indsatsplanlægning.

I en GIS-baseret brugerflade oprettes kvælstofbalancer på markblokniveau ud fra landbrugsbedrifternes konkrete indberetninger til de forskellige landbrugsregistre (Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Gødningsregnskaberne), jordbundsoplysninger samt modeller og normtabeller.

Læs mere om CTtools hér

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT