Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
Miljø

Opgørelser af miljøpåvirkninger

Opgørelser . af . miljøpåvirkninger
Opgørelser af miljøpåvirkninger

Miljø er et fokusområde for ConTerra. En lang række af vores produkter og rådgivning er bygget op omkring vores datamateriale og faglige viden om landbrugsproduktion og jordbundsmæssige forhold. Vi arbejder med myndigheder, interesseorganisationer og erhverv med opgørelser af påvirkninger fra landbrug til det omkringliggende miljø.

Læs mere under Landbrug, Vandmiljø, Natur eller gå direkte til siderne om vores produkter og rådgivning.

 

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: Udvidelser af husdyrbrug: Effekt på N-tab CASE: Udvidelser af husdyrbrug: Effekt på N-tab
Udvidelsen af husdyrholdet og effekten af tab af N og P til Århus Bugt.

Ud fra en række forudsætninger blev der i dette projekt beregnet hvor stor stigningen i tab af N og P til Århus Bugt der vil kunne forventes under forudsætning af, at husdyrholdet i oplandet udvides under de gældende regler. ConTerra stod i denne sammenhæng for simuleringer i bedriftsstrukturer og beregninger af tabsposter fra rodzonen.

Læs rapporten her

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT