Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
Vandforsyning

Rådgivning i vandforsyningssager

Rådgivning . i . vandforsyningssager
Rådgivning i vandforsyningssager

ConTerra rådgiver i dag kommuner inden for en række sagsområder under vandforsyningsloven. Dette gælder både sagsforberedende arbejder og planlægning. Vores rådgivning er funderet i et indgående kendskab til de juridiske forhold, som myndigheder skal iagttage, samt faglige og planlægningsmæssige udfordringer på området.

Vi har kompetencer inden for bl.a.:

  • Indvindingstilladelser
  • Vandforsyningsplanlægning
  • Sager om enkeltindvindere (påbudssager mv.)
  • Godkendelse af takstblade
  • Varetagelse af grundvandsinteresser i husdyrbrugssager
  • Indsatsplanlægning
  • BNBO    

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: Monitering af nitratudvaskning CASE: Monitering af nitratudvaskning
I ConTerra har vi udviklet redskabet til at følge nitratudvaskningen i nitratfølsomme områder år efter år.

Metoden bygger på vores beregningsværktøj CTtools, som vi kombinerer med viden om udvaskning fra arealer med by, skov og natur mv. samt arealernes nettonedbør.

 

Vores produkt er skræddersyet til at indgå i en operationel indsatsplanen, hvor målopfyldelse bliver synligt for planlæggere, jordbrugere og vandforsyninger.

 Læs mere hér.

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT