Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
Energi

Energi

Energi
Energi

En bæredygtig og fremtidssikret energiforsyning er et mere og mere centralt emne. Ikke mindst landbruget har et stort potential med henblik på en bedre og mere omfattende udnyttelse af tilgængelig biomasse. ConTerra kan med baggrund af allerede etablerede værktøjer og databaser stå for kortlægninger af det nuværende potentiale og forestå scenarie beregninger.

ConTerra har udført en lang række analyser af biomassepotentialer for bl.a. Energistyrelsen, forsyningsvirksomheder, rådgivere mm.

I et EU-finansieret projekt (ENERCOAST) står ConTerra for udviklingen af et værktøj som gør det muligt at beregne potentialet for energiproduktionen baseret på biomasse.

I en stribe andre projekter har ConTerra bl.a. stået for kortlægningen af til rådighed stående husdyrgødningsmængder, halmmængder eller identifikationen af bedrifter ud fra brugervalgte kriterier.

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: Halm som energikilde CASE: Halm som energikilde
Hvor store halmmængder står der til rådighed?

På vegne af Energistyrelsen har ConTerra udarbejdet kort som helt ned til markblokniveau anslår den til rådighed stående mængde halm. Hertil blev det totale udbytte kortlagt og forbrug til foder, strøelse, eksport til nabobedrifter, halmfyr og kraftvarmeværker modregnet.

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT