Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
Miljøpåvirkninger

Lugtgene fra staldanlæg

Lugtgene . fra . staldanlæg

Lugtgenekortet giver et godt overblik over ”lugtpåvirkningen” fra landbrugets staldanlæg.

Kortet giver adgang til vurderinger af akkumulerede effekter og kan f.eks. anvendes i den overordnede planlægning. Kortet er baseret på FMK-vejledningen og lugtvejledningen til beregning af lugtpåvirkning og geneafstande. For den enkelte ejendom beregnes disse værdier ud fra data om dyrehold i CHR samt oplysninger om gødningstyper fra gødningsregnskabet.

Resultater fra beregningerne kan vises sammen med korttemaer for byzoner, sommerhusområder, enkeltstående huse samt mindre samlede bebyggelser mm. Temakort over enkeltstående huse samt mindre samlede bebyggelser har ConTerra udarbejdet landsdækkende. Sammen med kortet som viser geneafstande for lugt fra staldanlæg, gives der adgang til afstandsberegninger mellem de enkelte ejendomme og nabo-bebyggelser, byzoner og sommerhusområder. Endvidere kan der leveres beregninger over udvidelsespotentialet for ejendomme som ingen konflikter har mht. de gældende lugtvejledninger.

Hent vores folder om lugtgenekortet på Temakort-siden

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: Jordbrugsredegørelser CASE: Jordbrugsredegørelser
I den kommunale planlægning inddrages jordbrugsredegørelsen. Datagrundlag og kortmateriale leveres af ConTerra.

Den kommunale planlægning i det åbne land kræver et godt indblik i jordbrugs-erhvervet. Et omfattende baggrunds-materiale stilles af indenrigsministeriet til rådighed for alle landets kommuner. ConTerra har stået for udarbejdelsen af de seneste kort og statistikker og er i et samarbejde med Statsforvaltningerne om udarbejdelsen af den kommende jordbrugsredegørelse. Se de seneste rapporter her.

 

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT