Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
Landbrug

Landbrug - udvikling og påvirkninger

Landbrug . - . udvikling . og . påvirkninger
Landbrug - udvikling og påvirkninger

Landbrugets påvirkning på det omgivende miljø er et fokusområde for ConTerra. Dette emne håndteres i mange sammenhænge. Det kan både være i forbindelse med indsatsplaner, indvirkning og betydning af tiltag i vandplanerne, risikokortlægning i grundvandkortlægningen mm.

ConTerra arbejder også med ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug og kan her agere som bindeled mellem erhverv og myndighed.

 

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: Udvikling i husdyrtætheder CASE: Udvikling i husdyrtætheder
Ud fra gødningsregnskabet og GLR foretages en oplandsanalyse for den arealvægtede husdyrtæthed år for år.

Opgørelserne præsenteres på oplandniveau som er opsummeret fra markblokke indenfor området. Husdyrtrykket bliver angivet i henhold til opgivelserne i gødningsregnskaber og ved omregning til DE/ha tages der udgangspunkt i det samlede harmoniareal.

Læs mere hér

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT