Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
Temakort

Temakort og Rapporter med WFS

Temakort . og . Rapporter . med . WFS

ConTerras ydelser tilbydes dels som enkeltstående temakort, der tilpasses kundens GIS-brugerflade, dels som services på licensbasis, der giver mulighed for løbende download af rapporter fra hjemmeside www.ctzoom.dk med tilhørende WFS. 

Nedenfor angives standard temakort og rapporter med WFS 

Temakort (T)/Rapport med WFS (R) Kort beskrivelse produktfolder
Akkumuleret ammoniak-deposition (T) Et samlet depositionskort ud fra aktuel viden om staldtype og husdyrhold, landskabets ruheder mv. beregnet via OML-DEP modellen. download pdf
Aktuel husdyrhold (tilsynstema) (T) Tema med placering af de enkelte husdyrbesætninger fra CHR inkl. omregning til antal DE download pdf
Boringskontrol: Screening for kartoffel- og frugtavl (T) Opgørelse af arealer der dyrkes med kartofler eller frugt fra år 2000 og frem til idag. Økologiske arealer screenes fra. download pdf
Dyrkningsforhold og beskyttet natur (T/R) Analysen angiver sammenfald mellem dyrkningsdata fra GLR-register og registreret beskyttet natur. download pdf
Ejendoms- og landbrugsstrukturanalyse (T/R)

Lodsejer- og arealinfo til ejendomsmæssig forundersøgelse for naturgenopretningsprojekter mv.

download pdf
Lugtgene fra staldanlæg (T) Kortet giver adgang til vurderinger af akkumulerede effekter og kan f.eks.
anvendes i den overordnede planlægning.
download pdf
Monitering af nitratudvaskning (T/R) Opgørelse af nitratudvaskningen fra alle arealer i nitratfølsomme områder download pdf
Udvikling i husdyrtætheder på produktionssteder (T/R) Udvikling i husdyrproduktionen beregnes på oplandsniveau på baggrund af de foretagne indberetninger til CHR-registeret. Indberetningerne omregnes til DE i henhold til Miljøstyrelsens metode.  download pdf
  Arealvægtet udviklingen i husdyrtætheder baseret på data fra gødningsregnskabet og GLR  
 Dyrkningsforhold og beskyttet naturII  Arealanalyse af sammenfald mellem dyrkningsdata fra GLR-register og registreret beskyttet natur på markniveau  download pdf

 

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT