Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
Indsatsplanlægning

Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanlægning . for . grundvandsbeskyttelse
Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanlægning er en kommunal opgave med masser af faglige, juridiske og kommunikationsmæssige udfordringer.

I ConTerra arbejder vi i særdeleshed med håndtering af nitratudvaskning og pesticidbelastning i indsatsplanlægningen i samarbejder vi med kommuner, lodsejere og vandforsyninger.

I miljøbeskyttelsesloven er der - såfremt det kan dokumenteres nødvendigt - mulighed for at igangsætte indsatser overfor nitrat og pesticider finansieret af de relevante vandforsyninger. Samtidig skal kommunen opstille retningslinjer for myndighedsudøvelse på området. 

Vi har sammensat et koncept hvor vi dels dokumenterer behovet for beskyttelse og samtidig sammensætter en handlingsplan for opnåelse af dette i din kommune.

Hent vores folder og ring og hør nærmere ved Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen 8999 2544

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: Monitering af nitratudvaskning CASE: Monitering af nitratudvaskning
I ConTerra har vi udviklet redskabet til at følge nitratudvaskningen i nitratfølsomme områder år efter år.

Metoden bygger på vores beregningsværktøj CTtools, som vi kombinerer med viden om udvaskning fra arealer med by, skov og natur mv. samt arealernes nettonedbør.

 

Vores produkt er skræddersyet til at indgå i en operationel indsatsplanen, hvor målopfyldelse bliver synligt for planlæggere, jordbrugere og vandforsyninger.

 Læs mere hér.

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT