Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
11.01.2019

ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra modtager en større InnoBooster-bevilling til at sikre nemmere kommunikation mellem landmænd, kommuner og andre aktører i forbindelse med spredning af biogødning på marker.

Læs mere her: https://lnkd.in/g2prJJJ

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
04.07.2018
Udvikling i dyrehold

Seneste tal fra CHR indikerer at faldet i antal slagtesvin er stoppet. Se udviklingen i vedhæftede PDF.

27.05.2016
ConTerra temadag om landbrugspakkens indflydelse på indsatsplanlægningen i kommunerne

03.05.2016
ConTerra temadag om landbrugspakkens indflydelse på indsatsplanlægningen i kommunerne

Torsdag den 26. maj 2016 byder Conterra indenfor til en temadag om landbrugspakkens indvirkning på indsatsplanlægningen ... Læs mere

19.01.2016
ConTerra brugerseminar 2016

Så er det igen tid til afholdelsen af ConTerras brugerseminar. ... Læs mere

05.06.2015
Arealscreening ved anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål

Det forventes, ... Læs mere

05.02.2015
ConTerra brugerseminar 2015

Torsdag den 29. januar 2015 havde vi igen fornøjelsen af at afholde det årlige seminar for vores brugere. ... Læs mere

23.01.2015
ConTerra Nyhedsbrev 2015

Så er der igen nyt fra ConTerra. I nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om: et stort afvandingsprojekt på ... Læs mere

09.01.2015
ConTerra brugerseminar 2015

Så er det igen tid til afholdelsen af ConTerras brugerseminar. ... Læs mere

09.12.2014
ConTerra brugerseminar

Så er det igen tid til afholdelsen af ConTerras brugerseminar. Torsdag den 29. januar 2015 byder vi indenfor til ... Læs mere

04.03.2014
Arealvurderinger: Nyt værktøj

I forbindelse med kommunens sagsbehandling af ansøgninger fra Husdyrgodkendelser.dk, screenes de til ansøgningen ... Læs mere

29.11.2013
CTtools bruger seminar 2013

Torsdag den 28. november 2013 havde vi igen fornøjelsen af at afholde det årlige seminar for vores brugere.

Vi ... Læs mere

06.11.2013
ConTerra brugerseminar

Så er det tid igen for afholdelsen af brugerseminaret. Den er den 28. november byder vi indenfor til en stribe indlæg, ... Læs mere

11.09.2013
INVITATION: Ny miljøregulering, nye teknologier

Du inviteres hermed til et heldagsarrangement på Agro Business Park hvor der sættes fokus på hvorledes ... Læs mere

30.08.2013
Nyhedsbrev September 2013

Læs bl.a.

  • om en ny WEB-løsning som tager fat i arealvurderinger i forbindelse med husdyrsager
  • ... Læs mere
29.04.2013
Klimagasemissioner fra landbruget

ConTerra har beregnet emissioner af klimagasser fra landbruget for punktkilder (stald/lager) og flader (markniveau). Overordnede ... Læs mere

17.01.2013
Vurderingen af arealer i husdyrbrugssager

På brugergruppemøde sidste år blev det drøftet hvorvidt man kan udarbejde et stærkt vurderingsværktøj, ... Læs mere

16.01.2013
ConTerra søger ny medarbejder

I ConTerra søger vi en erfaren medarbejder til det kommunale marked. Vi har siden kommunalreformen udviklet IT-værktøjer ... Læs mere

04.01.2013
Ammoniakdeposition fra større husdyrbrug – udpegning af landbrugsområder og naturbeskyttelseszoner

I kommuneplanlægningen skal der udpeges områder, ... Læs mere

12.12.2012
Nitratudvaskningsniveau i henhold til planteavlsreglen

I forbindelse med, at den nye godkendelsesbekendtgørelse for husdyrbrug er trådt i kraft har flere af vores ... Læs mere

30.11.2012
CTtools brugerseminar 2012

 

13.11.2012
CTtools brugerseminar 2012

Torsdag ... Læs mere

11.10.2012
Biogas: WEB-værktøj til beregning af effekten på næringsstofbalancer

ConTerra skal udvikle et web-baseret værktøj til scenarieberegninger. Værktøjet skal ud fra ... Læs mere

20.09.2012
Beregning af nitratudvaskning på brugerdefinerede oplandsniveau

Som bruger kan du sende os dine oplande eller selv registrere dem i dit GIS-system. Herfra beregnes kvælstofudvaskning ... Læs mere

07.09.2012
Screening af udbringningsarealer for biogasanlæg

Biogasanlæg er i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring omfattet af VVM regelsættet. ... Læs mere

23.08.2012
Nitratudvaskning på grundvandsområdet – nye regler på vej

I juli 2012 udkom artiklen Indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse af cand.jur., ph.d.-studerende Lasse Baaner og cand.jur., ... Læs mere

31.05.2012
Temadag om BNBO

Invitation til kommunale medarbejdere, der arbejder med drikkevandssikring.

Hent invitation ... Læs mere

21.05.2012
Mød os på konferencen for Natur og Miljø 2012

ConTerra deltager i år på den nationale konference for Natur- og Miljøområdet d. 22.-23. maj ... Læs mere

26.01.2012
Udvikling i husdyrtryk: opdaterede data

Data over udvikling i husdyrtryk indenfor vandoplande fra 2007 og frem er nu opadateret med CHR-data fra 3. kvartal 2011. ... Læs mere

05.01.2012
Udvikling i husdyrtætheder på oplandsniveau

I forbindelse med vores brugerseminar før jul, løftede vi sløret for de nye rapport-funktioner ... Læs mere

04.11.2011
CTtools brugerseminar 2011

Tema: Kumulative påvirkninger fra husdyrbrug m.v.

Onsdag d. 30. november har vi igen fornøjelsen ... Læs mere

19.09.2011
Nitratudvaskning i indsatsplanen - for hvem rettes indsatsen?

Når nitratudvaskningsniveauet skal vurderes og indsatsen fastlægges skal man overordnet forholde sig til de ... Læs mere

06.06.2011
Screening og dokumentation for overproduktion af husdyr

Et vigtigt led i den kommunale tilsynsopgave på husdyrbrug er at vurdere og afgøre om der forekommer overproduktion ... Læs mere

28.02.2011
Naturområder: Screening for husdyrbrug

I forbindelse med udvidelser af husdyrbrug kan en kortlægning af husdyrproduktionen i nærområdet til ... Læs mere

28.02.2011
Seminar for indsatsplanlæggere
22.02.2011
Boringskontrol: udvidet pesticidliste

Fund af nye aktivstoffer eller nedbrydningsprodukter heraf, har ført til at man fra Naturstyrelses side planlægger ... Læs mere

04.02.2011
Udvikling i DE for CHR-steder

Kort over udviklingen i husdyrtryk i kystoplande baseret på CHR-data bygger på beregninger udført på ... Læs mere

27.01.2011
Tema over husdyrtryk

Miljøstyrelsen har i deres vejledning af 24. juni 2010 fastlagt afskæringskriterium for skadesvirkning af ... Læs mere

14.12.2010
Effektivisering af tilsyn på landbrugsejendomme

Få overblik på den konkrete landbrugsbedrift før du tager på tilsyn. Ved CTzoom sørger ... Læs mere

26.11.2010
Nye data på vej

Vi har d.d. modtaget et udtræk for gødningsregnskaberne 2009. Dem har vi ventet på længe ... Læs mere

09.09.2010
CTzoom - et klik til alle landbrugsregistre

Har du brug for et hurtigt og samlet overblik over ... Læs mere

23.06.2010
Etablering af vådområder

I forbindelse med etableringen af vådområder og de tekniske forundersøgelser er der behov for en analyse ... Læs mere

01.02.2010
Vandplaner

Efterafgrøder, randzoner, vådområder.... Hvor skal disse placeres for at gøre mest gavn? Er ... Læs mere

02.11.2009
CTtools-seminar

Brugere af CTtools inviteres hermed til et brugerseminar den 25. november 2009 ... Læs mere

02.07.2009
Dataleverencer til de statslige miljøcentre

02.07.2009
Jordbrugsredegørelser er nu tilgængelige

Kortmateriale og data til den landsdækkende jordbrugsredegørelse, som er udført under Statsforvaltning ... Læs mere

07.05.2009
Nye kort over husdyrtryk

Husdyrtryk og udvikling i husdyrtryk vises her på et meget detaljeret niveau. Hent kortet hér ... Læs mere

09.02.2009
Husdyrbrugenes placering og husdyrtryk

Nu kan du hente et kort som viser placeringen af husdyrproduktionssteder i DK

Hent kortet 

23.10.2008
Kort over husdyrtryk i DK

Temakort til de kommende kommunale landbrugsredegørelser er ved at være udarbejdet. 

Hent kortet 

18.07.2008
Kommunale landbrugsanalyser

ConTerra har indgået en aftale med Statsforvaltningerne om levering af grundkort til udarbejdelsen af landbrugsredegørelser. ... Læs mere

08.04.2008
CTscreening: nyt værktøj

CTscreening er et værktøj som skal lette og systematisere arbejdet omkring de ansøgninger kommunerne ... Læs mere

28.01.2008
Nyt temakort: Mindre samlede bebyggelser

Conterra har udarbejdet et nyt temakort som udpeger "mindre samlede bebyggelser" i landzonen. ... Læs mere

13.11.2007
Håndtering af ansøgninger om husdyrbrugsudvidelser

ConTerra står for udviklingen af et værktøj til håndtering af udvidelsesansøgninger ... Læs mere

20.08.2007
Nyt kort: Lugtgener fra staldanlæg

ConTerra har udarbejdet et nyt kort over landbrugets lugtpåvirkning. Læs mere om temaet hér. ... Læs mere

28.06.2007
CTtools på vej i kommunerne

CTtools er nu på vej i kommunerne ... Læs mere

10.05.2007
Akkumuleret N-depostion

Den akkumulerede N-depostion for et givet område kan beregnes og vises gennem en kobling af model, registerdata ... Læs mere

10.04.2007
Kortservice på landbrugsdata

Nu kan du få leveret landbrugsdata i form af GIS-kort. Alle kort er baseret på vores værktøj ... Læs mere

21.03.2007
Kvælstofbalancer på kommuneniveau

Her kan du hente en oversigt over N-balancen for landbrugsarealet i de enkelte kommuner ... Læs mere

24.01.2007
DAVIS: Nyt værktøj til vandværker

Alle vandværkets data og relvante landbrugsdata samlet i et kortvisningsprogram. ... Læs mere

17.01.2007
Nyt værktøj

BedriftsInfo Et nyt værktøj som giver adgang til alle bedriftens registerdata. Data fra CHR, GLR og gødningsregnskaberne ... Læs mere

17.01.2007
Nyt værktøj

BedriftsStatistik Et nyt værktøj som tillader beregninger af N- og P-balancer på markniveau for brugervalgte ... Læs mere

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT