Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Tilmed nyhedsbrev
|
Nyhedsbreve
|
Nyhedsarkiv
Nyheder
05.06.2015

Arealscreening ved anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål

Det forventes, ifølge Miljøministeriets ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 (1), at der i 2018 vil være en genanvendelse på 80 % af fosfor fra spildevandsslam og industrielt slam fra fødevareindustrier, der er optaget på bilag 1 i slambekendtgørelsen (2)En udnyttelse der forventes implementeret ved at udnytte fosfor i asken fra slamforbrænding til gødning eller ved udspredning på landbrugsjord. I dag genanvendes 50-55 % af slammet.I takt med ressourceplanen for affaldshåndtering må man således forvente, at spildevandsslam i højere grad anvendes til jordbrugsformål.

ConTerra har i samarbejde med flere kommuner arbejdet på et nyt værktøj, der kan anvendes, når arealer skal godkendes til udbringning af slam. Værktøjet gør det let at undersøge muligheden for at udbringe spildevandsslam på arealer. Læs mere om værktøjet her

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT