Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
17.01.2013

Vurderingen af arealer i husdyrbrugssager

På brugergruppemøde sidste år blev det drøftet hvorvidt man kan udarbejde et stærkt vurderingsværktøj, der systematisk varetager de GIS-mæssige vurderinger, som skal foretages i forbindelse med sagsbehandlingen af sager efter husdyrbrugsloven. Herunder inddragelse af planteavlsreglen og andre fastsatte temaer i henhold til bekendtgørelsen.

Det vil være muligt at sætte et system op således at der foretages en vurdering af udbringningsarealerne i forhold til

  • Fosfor udledning til søoplande,
  • kvælstofudvaskning til overfladevande og
  • nitratudvaskning til grundvand.

Hensigten er at man som bruger oploader arealerne (GIS-filerne) fra ansøgningen direkte til hjemmesiden www.ctzoom.dk. Herfra hentes vurderingsrapporterne direkte som pdf-fil efter at GIS-serveren har foretaget de nødvendige analyser og valg. På den måde sikres en ensartet og effektiv sagsbehandling. Udviklingen af et sådan system kræver en faglig indsigt.

Vi forventer at sætte gang i dette arbejde i løbet af den kommende tid, og hvis du interesse i at indgå i en følgegruppe/arbejdsgruppe hører vi derfor gerne fra dig.

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT