Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
04.01.2013

Ammoniakdeposition fra større husdyrbrug – udpegning af landbrugsområder og naturbeskyttelseszoner

I kommuneplanlægningen skal der udpeges områder, der er egnede til etablering af større husdyrbrug. I samarbejde med kommuner udarbejder ConTerra nu ammoniakdepositionskort der, med udgangspunkt i husdyrbrugslovens modeller, kortlægger områder, hvor depositionen fra større anlægstyper er i konflikt med højt målsatte naturområder.  

På baggrund af en beregnet ammoniakemission efter BAT-krav fra staldanlæg på 500 DE og med hensyntagen til landskabets ruhed, vindforhold, målsatte naturområders tålegrænser og afkasthøjde fra staldanlæg, er det muligt at udarbejde et kort med iso-linjer, der angiver minimumsafstanden mellem et naturområde og placeringen af et stort husdyrbrug.  

Ud fra disse kort er det muligt, at afgrænse områder af kommunen, der er uegnet til etablering af store husdyrbrug pga. nærliggende terrestriske naturområder.

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT