Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
12.12.2012

Nitratudvaskningsniveau i henhold til planteavlsreglen

I forbindelse med, at den nye godkendelsesbekendtgørelse for husdyrbrug er trådt i kraft har flere af vores samarbejdspartnere efterspurgt temakort for kommunen over udvaskningniveuaet der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte beregnet efter FarmN. Dette kan nu beregnes på markniveau til at støtte op om den kommunale sagsbehandling.

Samtidig vil rapporten "Nitratudvaskning på oplandsniveau" på ctzoom.dk blive suppleret med en beregning af den gennemsnitlige nitratudvaskning efter planteavlsreglen i området. Denne vil blive beregnet for landbrugsarealerne efter FarmN. I indsatsområder med vedtaget indsatsplan kan denne beregning indikere om der vil være behov for at supplere en regulering via husdyrloven med skovrejsning, dyrkningsaftaler eller andre særlige tiltag for at opnå en gennemsnitlig udvaskning under 50 mg nitrat/l. 

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT