Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
13.11.2012

CTtools brugerseminar 2012

CTtools brugerseminar 2012

Torsdag d. 29. november har vi igen fornøjelsen af at afholde det årlige seminar for vores brugere.

Mødested: Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele
Mødetid: Torsdag d. 29. november 2012, kl. 9:30
]14:30 Forplejning: 600 kr./person

I 2012 er der sket en del fornyelser i CTtools.

På ctzoom.dk kan vi i år præsentere flere nye standardrapporter til anvendelse i den kommunale sagsbehandling. I samarbejde med Struer og Holstebro Kommune har vi udviklet rapporter vedrørende påvirkning og udvikling af § 3 beskyttet natur. Rapporterne kan anvendes som en hjælp til b.la. verificering af landbrugsdrift, overensstemmelse med § 3 beskyttet natur, identifikation af mulige overtrædelser og kommuneplanlægning for ny potentiel natur.

På grundvandsområdet er der ligeledes sket nogle nye tiltag, i form af rapporten ”Nitratudvaskning på oplandsniveau”, til direkte anvendelse i indsatsplanlægningen. Vi viser sammenhængen fra NST’s opgørelser, til inddragelse af lokal viden fra landbrugsarbejdsgrupper, således at din indsatsplan gøres involverende og handlingsorienteret.

Fosforoverskud i søoplande opgøres i en ny rapport på baggrund af fosforoverskud på markblokniveau. Resultatet kan anvendes i en vurdering af en ansøgning efter husdyrloven. I dette værktøj er der planlagt nye initiativer, der drøftes under seminaret.

Derudover vil vi præsentere nogle af de nye ideer og fagområder vi arbejder med for tiden.

Hent hele programmet og tilmeldingsmuligheder hér.

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT