Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
11.10.2012

Biogas: WEB-værktøj til beregning af effekten på næringsstofbalancer

Biogas: WEB-værktøj til beregning af effekten på næringsstofbalancer

ConTerra skal udvikle et web-baseret værktøj til scenarieberegninger. Værktøjet skal ud fra brugerdefinerede områdeafgrænsninger og beregningsforudsætninger give svar på hvilken indflydelse udbringningen af afgasset biomasse fra biogasanlæg har på kvælstof- og fosfor- og kulstofbalancer. Beregningerne tager udgangspunkt i den nuværende arealanvendelses- og gødningspraksis og inddrager specifikke egenskaber for den i scenariet tilførte biomasse. Placeringen og dimensionering af planlagte anlæg kan foretages i den web-baserede brugerflade og beregningsresultater eksporteres i PDF-format.

Opgaven er støttet af EU og udføres i samarbejde med NIRAS og Århus Universitet for Lemvig, Skive og Samsø kommuner

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT