Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
20.09.2012

Beregning af nitratudvaskning på brugerdefinerede oplandsniveau

Som bruger kan du sende os dine oplande eller selv registrere dem i dit GIS-system. Herfra beregnes kvælstofudvaskning og nettonedbør fra alle arealer i oplandet. Det hele summeres i tabeller hvor du får overblik over oplandets arealanvendelse, rodzoneudvaskning og om den gennemsnitlige udvaskning er over eller under 50 mg nitrat/l. Alle resultater hentes og præsenteres på hjemmesiden www.ctzoom.dk.

Hvis den gennemsnitlige nitratudvaskning er over 50 mg nitrat/l beregnes hvor meget landbrugsjord, der skal pålægges en dyrkningsaftale eller ske skovrejsning på for at nedbringe udvaskningen til et acceptabelt niveau.

Link til  ”Hvordan gør man i ctzoom?

Kort om metoden: I "Grundvandsrapporten" beregnes kvælstofudvaskning og nettonedbøren for alle arealer i brugerdefinerede oplande. Beregningerne foretages under hensyntagen til arealanvendelsen (ud fra markkort og AIS-tema), jordbundsforhold (dominerende JB-nr i rodzonen), geografisk lokalitet, og giver et detaljeret billede af nitratudvaskningen fra rodzonen i oplandet. Beregningerne fortages fra 2010 og fremadrettet og opdateres i takt med gødningsregnskabernes indberetninger.

Se den fulde dokumentation på www.cttools.dk

 

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT