Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
07.09.2012

Screening af udbringningsarealer for biogasanlæg

Biogasanlæg er i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring omfattet af VVM regelsættet. Ifølge VVM-vejledningen indgår udbringningsarealerne for et biogasanlæg som en del af VVM-projektet. ConTerra udarbejder temakort, der giver et anskueligt billede af både nuværende og tidligere udbringningsarealer for et biogasanlæg.

Således skabes et anvendeligt grundlag for at identificere og vurdere nye udbringningsarealer. Nye arealer kan vurderes på baggrund af fosfor- og kvælstofbalancer på markniveau, som det væsentlige led i VVM-screeningen, og arealernes markdrift kan herunder tilpasses, så miljøet ikke påvirkes ved udbringning af afgasset biomasse.      

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT