Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
31.05.2012

Temadag om BNBO

Temadag om BNBO

Invitation til kommunale medarbejdere, der arbejder med drikkevandssikring.

Hent invitation og baggrundsmateriale hér.

I forbindelse kommunernes arbejde med at vurdere behovet og dernæst udlægge BNBO er der som bekendt etableret en tilskudspulje. Tilskud kan ydes til kommuner og sammenslutninger af kommuner. 

Der bliver gjort mange tanker om hvorledes opgaven gribes an rundt omkring. Mange udfordringer er dog de samme et langt stykke hen ad vejen. Hos Rambøll og ConTerra har vi talt sammen med flere af Jer om hvorvidt der kan udvikles værktøjer og metoder, som kan bruges af flere forvaltninger. Dette kan have nogle ressourcemæssige fordele og samtidig give fælles faglig fodslag på et område hvor den juridiske rækkevidde ikke er helt klar.

På den baggrund vil ConTerra i samarbejde med Rambøll invitere interesserede kommuner til et halvdags temamøde om metode og værktøjer for arbejdet med at vurdere behovet og fastlægge BNBO. Vi vil komme nærmere ind på mulighederne for at screene behovet for en beskyttelseszone, udpegning af BNBO, opgørelse af trusler fra anvendelse af pesticider og andre forhold samt erstatningsopgørelse m.v. 

Vi forestille os, at der på mødet vil være ideer til videreudvikling, og såfremt der måtte være opbakning, vil vi sammen kunne aftale at gå videre med det inden for tilskudspuljens rammer.

Vi planlægger at afholde tre møder:

Aarhus mandag d. 18. juni 2012 kl. 13:30-16:00. Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N
Odense
fredag d.15. juni 2012 kl. 13:30-16:00. Englandsgade 25, 5000 Odense C
Ørestaden
onsdag d. 13. juni 2012 kl. 13:30-16:00. Hannemanns Allé 53, 2300 København S

Hent invitation og baggrundsmateriale hér

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT