Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
26.01.2012

Udvikling i husdyrtryk: opdaterede data

Udvikling i husdyrtryk: opdaterede data

Data over udvikling i husdyrtryk indenfor vandoplande fra 2007 og frem er nu opadateret med CHR-data fra 3. kvartal 2011. Data kan tilgås gennem den service CTtools-kunder har hos ConTerra. Gennem servicen gives der adgang til en rapport med detaljerede opgørelser for de enkelte dyrearter og udpegning (outliers) af husdyrproduktionssteder med stor indflydelse på den beregnede udvikling i antal DE. Se evt. på det vedhæftede eksempel på rapporten. Opgørelser kan som udgangspunkt udføres for alle vandoplande som helt eller delvist er indenfor kommunens afgræsnninger. Via servicen kan tilsvarende opgørelser dog også foretages på vilkårlige områdeafgrænsninger.

I forbindelse med opdateringen er en stribe CHR-registreringer blevet fejlrettet. Disse rettelser sker på baggrund af de i rapporten foretagne udpegede "outliers". De gennem servicen tilgængelige opgørelser over udvikling i antal DE, vil fortløbende blive fejlrettet og blive opdateret kvartalsvis. Næste opdatering kommer i løbet af indeværende måned og vil gengive status for ultimo 2011.

Hent eksempel på rapporten her

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT