Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
05.01.2012

Udvikling i husdyrtætheder på oplandsniveau

Udvikling i husdyrtætheder på oplandsniveau

I forbindelse med vores brugerseminar før jul, løftede vi sløret for de nye rapport-funktioner i CTtools. Kort fortalt, er en rapport en færdig oplandsanalyse (eksempelvis husdyrtryk på oplandsniveau), som vises på en internet-side klar til udprint til fx et sagsbilag. For at kunne lave en rapport kræves et defineret opland, som gøres i GIS hos ConTerra eller ved brugeren selv.

En efterspurgt rapport har været opgørelsen af udvikling i husdyrtæther på oplandsniveau på baggrund af CHR-data.

Vi har lagt de relevante kystoplande ind i systemet, således at brugere der logger sig på under www.ctzoom.dk automatisk har adgang til at lave rapporter over de oplande, som krydser ind over kommunegrænsen. 

Se en demo af hvordan du gør og lidt om rapportens muligheder hér (afspilles fx i Windows Media Player).

Som et centralt led i rapporten, fås nu en liste over ejendomme, som har et betydende fald/stigning i husdyrholdet fra 2007 og frem. I rapporten kaldes de "outliers". Det er ConTerras erfaring, at en kvalitetssikring af outliers vil kvalificere opgørelsen væsentligt idet eventuelle betydende indberetningsfejl vil blive rettet i forhold til brugerens lokale og konkrete viden. Eventuelle rettelser vil blive videreført til opgørelsen på statsforvaltningens hjemmeside.

Rapporten "Udvikling i husdyrtætheder" er et led i modulet CT-overfladevand, hvor der også indgår en rapport over hvor meget husdyrgødning der importeres/eksporteres ud af oplandet, og en rapport over selv kvælstofudvaskningen fra landbrugsarealerne i oplandet. 

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT