Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
04.11.2011

CTtools brugerseminar 2011

CTtools brugerseminar 2011

Tema: Kumulative påvirkninger fra husdyrbrug m.v.

Onsdag d. 30. november har vi igen fornøjelsen af at afholde det årlige seminar for vores brugere. Vi glæder os til at kunne præsentere CTtools i en ny teknisk indpakning, hvor GIS-delen inkluderer en web-GIS service og suppleres af en rapportfunktion.

Mødested: Agro Business Park, Niels Petersens Allé 2, 8830 Tjele

Mødetid: onsdag d. 30. november 2011, kl. 9:30‐14:30 Forplejning: 500 kr./person

På baggrund af en række indput fra vores brugere har vi udarbejdet en række forslag til rapporter knyttet op til specifikke fag- og sagsområder. Et vigtigt fagområde er påvirkninger fra husdyrbrug til natur og vandmiljø og opgørelser af dette på oplandsniveau. Vi har valgt dette som tema for dette års brugerseminar. Ikke mindst i lyset af en højaktuel sag på området, hvor fortolkningen af hvornår en kumulativ påvirkning er væsentlig er sat under lup. Vi kigger på forhold omkring data- og oplandsforhold og muligheder for at kvalificere opgørelsernes sikkerhed. Derudover har vi inviteret Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening som dette års eksterne oplægsholder. Thyge vil bl.a. komme med DN’s syn på hele udfordringen omkring opgørelser af kumulative påvirkninger i forhold til husdyrgodkendelsessager m.v.
 
Program:
9:30 Modtagelse og kaffe
9:45 Velkomst og præsentation
10:00 CTtools - Ny teknik og nyt design! Præsentation af det nye CTtools-koncept og integration til CTzoom.
10:20 Eksempler på standardrapporter
Pause
11:00 Kumulative påvirkninger fra husdyrbrug m.v. – kvælstofudvaskning (oplæg om anvendelse af CHR-data m.v.)
11:45 Frokost
12:30 Kumulative påvirkninger fra husdyrbrug m.v. – kvælstofudvaskning (diskussion)
12:45 Kumulative effekter i forhold til husdyrbrugsloven som Danmarks Naturfredningsforening ser det /v. Thyge Nygaard
Kaffe og kage
13:40 Kumulative påvirkninger fra husdyrbrug m.v. – ammoniakdeposition (oplæg om afstandskrav i forhold til natur-områder m.v. og diskussion)
14:20 Afrunding. Ideer til udviklingsmuligheder og kommende aktiviteter
14:30 Slut for i dag
 
Tilmelding kan ske til ved henvendelse til conterra@conterra.dk inden 15. november 2011

 

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT