Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
19.09.2011

Nitratudvaskning i indsatsplanen - for hvem rettes indsatsen?

Nitratudvaskning i indsatsplanen - for hvem rettes indsatsen?

Når nitratudvaskningsniveauet skal vurderes og indsatsen fastlægges skal man overordnet forholde sig til de to reguleringsmåder der findes:
A. Fremadrettet regulering (gennem tilladelser og godkendelser i husdybrugloven)
B. Aktiv indsats hvor vandforsyningerne bliver aktører.

I dette kortfattede skitsenotat fokuseres på den aktive indsats (pkt. B), og herunder hvem indsatsen rettes imod.

I notatet pointeres, at den aktive indsats enten kan rettes mod enkeltvise vandværker eller en samling af vandværker.

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT