Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
06.06.2011

Screening og dokumentation for overproduktion af husdyr

Screening og dokumentation for overproduktion af husdyr

Et vigtigt led i den kommunale tilsynsopgave på husdyrbrug er at vurdere og afgøre om der forekommer overproduktion af husdyr i forhold til det godkendte eller tilladte antal dyr.  Der tillades i mindre omfang variationer fra år til år så længe de kun indebærer overskridelser af bagatelagtig karakter, som er af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen. Samtidig må variationerne heller ikke konsekvent være for store.

I følge Miljøstyrelsen, er det nødvendigt at se på produktionsomfanget over en flerårig periode, så vidt muligt mindst de seneste 2-3 år, når der vurderes om der er tale om en overproduktion. Miljøstyrelsen vurderer samtidig at gødningsregskaber kombineret med oplysninger fra CHR er tilstrækkelig dokumentation for overproduktion, og fremhæver samtidig at man bør bruge det bedst tilgængelige materiale (se Miljøstyrelsens notat herom).
 

Screening for overproduktion af husdyr

I ConTerras registerværktøj CTzoom kan du som sagsbehandler nemt og hurtigt skaffe den nødvendige viden om husdyrproduktion på den konkrete landbrugsbedrift og du har mulighed for at fremskaffe både aktuelle og historiske indretninger (gødningsregnskaber og CHR) på bedrift- og ejendomsniveau. Alt samlet ét sted med løbende opdatering!

Samtidig foretages omregninger fra antal dyr og stipladser (fra CHR-registeret) til antal DE/år ud fra det pågældende års fastsatte omregningsfaktor og estimater for antal hold pr. år for dyrearter der ikke registreres som årsproduktioner.

Du har også muligheden for at foretage en samlet screening af alle ejendomme i din kommune på en gang. 

 

Når mistanken skal bekræftes

Har du begrundet mistanke om en overproduktion eller kontinuitetsbrud kan vi i de fleste tilfælde sammensætte bedrifts- og ejendomsoplysninger fra gødningsregnskaber, CHR og svineflyninger m.v., så din vurdering bliver tilstrækkelig dokumenteret.

Hvad enten du søger dit eget værktøj, opgørelse for kommunens husdyrbrugsejendomme eller oplysninger på en konkret ejendom er du meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig i din sagsbehandling.  

 

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT