Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
28.02.2011

Seminar for indsatsplanlæggere

Seminar for indsatsplanlæggere

Tilmeldingen er nu åben for dette seminar hvor vi ser nærmere på nitratudvaskning og regulering af denne i indsatsplanen. Vi kommer rundt om hvordan man beregner rodzoneudvaskningen, opgør dette til operationelle mål og videre til en handlingsplan, som sikrer drikkevandsressourcen. Vi ser derefter på indgåelse af frivillige aftaler og ekspropriation i praksis. På seminarets anden dag vil der være mulighed for licenshavere af CTtools at opsætte vores koncept for konkrete områder i egen kommune.

Seminarets første dag (tirsdag d. 12. april) har til formål at give en introduktion til beregningsværktøjet CTtools og hvordan man via dette værktøj opgør nitratudvaskningen fra rodzonen – og ikke mindst gør opgørelserne anvendelige i en indsatsplan. I samarbejde med eksterne indlægsholdere vil vi i løbet af dagen komme rundt om reguleringsmuligheder og de juridiske forhold ved bl.a. anvendelse af miljøbeskyttelseslovens § 26 a. Derudover vil der være fokus på aktiv grundvandsbeskyttelse fra vandforsyningerne og oplæg som belyser landbrugets syn på sagen.

Den anden dag (onsdag d. 13. april) er målrettet vores brugere af CTtools, hvor vi sammen producerer konkrete temakort og opgørelse til brug i den kommunale planlægning.

Imellem de to dage vil der være mulighed for at deltage i et eftermiddag og aften program, hvor vi bl.a. skal se og høre om beskyttelse af drikkevandet ved skovrejsning. Se hele programmet hér (pdf).
Tilmelding
Seminaret er for brugere af CTtools men er også åbent for øvrige kommunale indsatsplanlæggere. Der vil være mulighed for deltagelse på en enkelt dag eller på hele seminariet inkl. middag og overnatning på Niels Bugges Kro. Priser er ekskl. moms.

Tirsdag d. 12. april
Dagsprogram (ekskl. middag)
1.475 kr. (25 % rabat ved CTtools licens)
Onsdag d. 13. april
Dagsprogram
450 kr.
Hele seminaret
Inkl. middag og overnatning
2.650 kr.

Tilmelding kan ske hér.
Tilmeldingsfrist d.21. marts 2011.
Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT