Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
22.02.2011

Boringskontrol: udvidet pesticidliste

Boringskontrol: udvidet pesticidliste

Fund af nye aktivstoffer eller nedbrydningsprodukter heraf, har ført til at man fra Naturstyrelses side planlægger at justeret listen af pesticider, som vandprøver kræves analyseret for i forbindelse med boringskontrollen.

I forbindelse med regelændringen er der som noget nyt lagt op til at supplere den generelle analysepakke med en obligatorisk målrettet og differentieret kontrol. Differentieringen af analysepakken er således tiltænkt at skulle ske i vandindvindingsområder hvor der er kartoffeldyrkning og/eller frugtavl. I oplande til hvor der dyrkes kartofler skal der suppleres med analyser for metribuzin samt tre nedbrydningsprodukter heraf og hvor der er frugtavl, skal der analyseres for diuron. Kommunerne har allerede i dag hjemmel til at træffe afgørelse om supplerende undersøgelser såfremt der er grund til at antage, at der findes stoffer i vandet, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden, hvilket der altså kan være grund til at overveje hvis der findes kartoffeldyrkning og/eller frugtavl i oplandet.

Nyt kort

Med baggrund i afgrødedata i CTtools  foreligger der registreringer om kartoffeldyrkning og frugtavl i forhold til konkrete indvindingsoplande. Analysen medtager afgrødedata fra år 2000 og frem. Dette sikrer, at der ikke kun tages udgangspunkt i den nuværende arealanvendelse. Kortet udarbejdes under hensyntagen til arealer der dyrkes økologisk. 

På forlangende vil ConTerra desuden kunne udarbejde en rapport for specifikke indvindingsoplande med oplysninger om dyrkningen af kartofler og/eller frugt i tidsrummet 2000 og frem. Kortlægningen vil også kunne omfatte nærområdet.

Kommuner med licens til CTtools vil kunne lave et udtræk svarende til det viste vha. en ny forespørgsel.

Hent: Produktfolder og eksempel

Hent: Datablad

 

 

 

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT