Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
01.02.2010

Vandplaner

Vandplaner

Efterafgrøder, randzoner, vådområder.... Hvor skal disse placeres for at gøre mest gavn? Er der i det hele taget plads til dem?

Kommunerne har nu haft vandplanerne i høring siden den 14. januar. Meget er stadig uklart, men en del kan der allerede regnes på. Dette gælder ikke mindst de "målrettede værktøjer". Disse er fordelt indenfor hovedoplandene og deloplande. Vi benytter CTtools til at komme med en første vurdering af hvilke problemer der måtte være mht. placeringen af virkemidlerne. Inddragelsen af viden om faktiske jordbunds- og driftsforhold fra CTtools vil ydermere kunne erstatte vandplanernes gennemsnitstal med et langt mere præcist bud på hvor stor "miljøgevinsten" vil være.

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT