Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
02.07.2009

Dataleverencer til de statslige miljøcentre

  Kort til den nationale grundvandskortlægning

ConTerra har indgået en lerårig aftale med de statslige miljøcentre, som indebærer, at ConTerra står for udarbejdelsen af en række landbrugsrelaterede temakort. Disse vil blive brugt i forbindelse med de nationale grundvandskortlægning og vil ligeledes kunne indgå som administrationsgrundlag i den kommunale udmøntning af vandplanerne. De leverede kort redegører på markblokniveau for, arealanvendelse, bedriftstyper, husdyrtryk, nitratudvaskning mm.

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT